Polityka prywatności aplikacji mobilnej Time4BUS oraz serwisu time4bus.com

Dane osobowe użytkowników aplikacji Time4BUS oraz serwisu time4bus.com  przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; lub "RODO”).

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych użytkowników, niezbędnych do realizacji usługi świadczonej za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej (zwanej dalej „aplikacją Time4BUS”) oraz serwisu time4bus.com  przez Genesismobo Sp. z o. o. z  siedzibą w Warszawie, ul. Wróbla 33, 02-736 Warszawa (zwaną dalej "Administratorem").

§ 2 Użytkownicy aplikacji

Użytkownikiem aplikacji jest każda osoba fizyczna korzystająca z bezpłatnej usługi świadczonej za pośrednictwem aplikacji Time4BUS.

Poprzez usługę rozumiemy bezpłatną usługę świadczoną za pośrednictwem Aplikacji Time4BUS; służąca sprawdzaniu rzeczywistego czasu przyjazdu autobusów i tramwajów. Aplikacja Time4BUS umożliwia w prosty i intuicyjny sposób zlokalizowanie przystanków na mapie oraz sprawdzenie aktualnych odjazdów.

§ 3 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu time4bus.com oraz aplikacji mobilnej Time4BUS jest: Genesismobo Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wróbla 33, 02-736 Warszawa, NIP 521-36-76-327 wpisany do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000488784.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt na dedykowany adres email: biuro@genesismobo.com.

Twoje dane będą przetwarzane w następujących celach:

 • odpowiedzi na zadane nam przez Ciebie pytanie dotyczące działania aplikacji, problemów i innych interesujących i problematycznych dla Ciebie kwestii tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes, jakim jest umożliwienie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie),
 • prowadzenia badań statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes, jakim jest ulepszanie usługi, umożliwienie dopasowania jej do Twoich potrzeb),
 • marketingu usług i produktów własnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes, jakim jest możliwość wysyłania Ci spersonalizowanych reklam internetowych naszych produktów i usług).

Twoje dane nie będą nikomu powierzane ani udostępniane. Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem aplikacji wykonywane są na naszych serwerach, do których dostęp mają tylko upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora.

Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane uzależniony jest od celu, w jakim dane zostały zebrane i podstawy prawnej, na której dany cel został oparty. W zakresie celu opartego na wykonaniu umowy będziemy Twoje dane przetwarzać przez czas wykonywania praw i obowiązków wynikających z łączącego nas stosunku prawnego, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W zakresie danych zebranych do celu opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą one przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Pamiętaj, że RODO określiło szereg praw, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Wobec powyższego masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

§ 4 Pliki cookies

Nasz serwis time4bus.com wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies to dane informatyczne (pliki tekstowe), zapisywane przez  nasze serwery na urządzeniu końcowym użytkownika (np. laptopie, komputerze, tablecie, telefonie), które nasze serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z odpowiednim urządzeniem końcowym.

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies, przełączając ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce internetowej. 

Nasz serwis wykorzystuje poniższe pliki cookies: 

 • Cookies sesyjne - pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika jedynie podczas korzystania z naszego serwisu.
 • Cookies stałe - pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu usunięcia lub zmiany ustawień. 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • tworzenia statystyk pozycjonowania w przeglądarkach internetowych naszego serwisu,
 • przechowywania danych sesyjnych użytkowników naszego serwisu (wygasa po zakończeniu sesji), 
 • dostarczenia naszym użytkownikom serwisu spersonalizowanych treści reklamowych.

Możemy także korzystać z zewnętrznego oprogramowania analitycznego (za pośrednictwem narzędzi analitycznych Crashlytics i Fabric https://get.fabric.io/ oraz Google  Analytics), umożliwiającym zbieranie danych o użytkownikach. 

Administrator nie odpowiada ze przetwarzanie danych przez firmę Google (właściciela narzędzi analitycznych Crashlytics i Fabric oraz Google Analytics), a zatem zaleca się zapoznanie z polityką ochrony prywatności firmy Google aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach przez Fabric https://get.fabric.io/ oraz Google Analytics: (https://policies.google.com/privacy?hl=pl)

§ 5 Dane zbierane automatycznie

Serwis może zbierać automatycznie  także inne, jedynie statystyczne dane (dalej jako „dane zbierane automatycznie”), tj:

 • wygenerowany unikalny identyfikator urządzenia mobilnego (zwane dalej „UID”),
 • zapytania wysyłane z aplikacji mobilnej powiązane z UID,
 • informacje o stanie urządzenia mobilnego w chwili wystąpienia błędu,
 • producent urządzenia mobilnego,
 • wersja systemu operacyjnego dostępnego na urządzeniu mobilnym,
 • ilość wolnej pamięci RAM,
 • ilość wolnej przestrzeni dyskowej,
 • aktualna wersja używanej Aplikacji.

Przetwarzanie Danych zbieranych automatycznie nie umożliwia nam identyfikacji użytkowników i ma jedynie charakter analityczny, umożliwiający przetwarzanie i weryfikację wyłącznie zagregowanych powyższych Danych zbieranych automatycznie. 

§ 6 Przetwarzanie danych przez Google Play Store, Apple App Store

Dodatkowo Administrator  informuje, że niniejsza Polityka Prywatności ma wyłącznie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store, Apple App Store, za pośrednictwem których Użytkownicy pobierają aplikację Time4BUS. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google Play Store, Apple App Store oraz za przestrzeganie przez nie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.